LỊCH NĂM

Lịch âm 2024

Lịch âm 2024 (cũng được gọi thêm là lịch vạn niên 2024)

Năm 2024 dương lịch cũng chính là năm Giáp Thìn (Âm Lịch)
 

Lịch âm 2025

Lịch âm 2025 (hay cũng được gọi là lịch vạn niên 2025)

Năm 2025 dương lịch chính là năm Ất Tỵ (Âm Lịch)

Lịch âm 2023

Lịch âm 2023 (hay cũng đượi gọi lịch vạn niên 2023)

Năm 2023 dương lịch chính là năm Quý Mão âm lịch