Tín ngưỡng

Ý nghĩa của nghi thức tắm Phật trong Đại Lễ Phật Đản hàng năm

Tắm Phật từ lâu đã trở thành một nghi thức văn hóa tâm linh tốt đẹp, là dịp để các Phật tử, cộng đồng Phật giáo khắp nơi trên toàn thế giới thể hiện lòng tôn kính, hoan hỷ khi Bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện trên thế gian này - Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cách đây hơn 2.500 năm về trước.
 

13 hạnh đầu đà là gồm những hạnh nào ?

Hạnh đầu-đà, trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy, là một nhóm các thực hành khổ hạnh nhằm thanh lọc tâm trí và tăng cường sự tự do nội tâm. Được thực hiện bởi các tăng ni với mục tiêu giảm thiểu tham ái và chấp trước, hạnh đầu-đà giúp người tu hành đạt đến sự thanh tịnh và giải thoát.

Ngày Vesak - Ngày Tam Hợp, Lễ Phật Đản trong Phật Giáo

Hàng năm, vào tháng 4 âm lịch, đại lễ Phật Đản diễn ra như lễ hội văn hóa tâm linh lớn tại Việt Nam và ở những nước theo đạo Phật. Có thể nói, lễ Phật Đản là một tín ngưỡng đặc biệt, tưởng nhớ ngày sinh cùng phẩm hạnh từ bi và trí tuệ của Đức Phật Gotama_Bậc chánh đẳng chánh giác duy nhất trên thế gian này. 


Dân gian thường nói đến Lễ Phật Đản, Ngày Tam Hợp nhưng theo nhiều cách hiểu và thông tin khác nhau. Do vậy, hôm nay lịch âm sẽ gửi đến bạn những chia sẻ tin cậy nhất về Ngày Tam Hợp, để chúng ta hiểu đúng và thêm tăng trưởng đức tin. 

Theo Theravada - Phật Giáo Nguyên Thủy, ngày Tam Hợp, hay gọi là ngày Vesak: